Essays.club - Dissertations, travaux de recherche, examens, fiches de lecture, BAC, notes de recherche et mémoires
Recherche

Annexes medex. Le Danemark

Par   •  7 Juin 2018  •  1 726 Mots (7 Pages)  •  157 Vues

Page 1 sur 7

...

Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), actuellement en négociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis, pourrait être une opportunité en matière de croissance, d’exportation et d’emploi.

La politique monétaire accommodante de la Banque centrale danoise (taux d’intérêt directeur : 0% ; taux de dépôts : -0,75% depuis février 2015) devrait perdurer à court terme au vue de la faible inflation et de l’ancrage de la couronne danoise face à l’euro. Cette politique a permis de maintenir la compétitivité des exportations tout en soutenant la demande domestique. Néanmoins, les tensions haussières des prix immobiliers créées par le faible coût du crédit demeurera un risque que les autorités devront surveiller.

Annexe 8 : Actualisation de la protection environnementale danoise

Direction générale de la protection de l’environnement / Miljøstyrelsen

Les domaines d’intervention de la Direction générale de la protection de l’environnement du Ministère de l’environnement sont les impacts sur l’environnement aquatique, atmosphérique et du sol.

La Direction générale de la protection de l’environnement réunit et traite les données sur le développement de l’environnement ainsi que sur les rapports entre les impacts sur l’environnement et les effets liés. La Direction générale de la protection de l’environnement a en plus la responsabilité de la synthétisation et des évaluations des résultats de la recherche et de la surveillance ainsi que des résultats provenant du contrôle de l’environnement.

Les activités de la Direction se basent sur une vision portant sur le développement durable, protégeant l’homme et l’environnement contre la pollution au Danemark et ailleurs dans le monde.

Les missions de la Direction couvrent l’administration de la législation sur l’environnement et les conseils donnés au Ministre de l’environnement.

La Direction participe également à la collaboration internationale dans le domaine de la protection de l’environnement, et elle est en charge de l’administration de programmes environnementaux de soutien couvrant les pays d’Europe centrale et orientale et l’Arctique.

Annexe 9 : Actualisation des données sur la zone nordique

EN AKTIV OG ANSVARLIG UDENRIGSPOLITIK

Verden er under hastig forandring. Den økonomiske og politiske magt er ved at blive sp

redt til flere centre. Nye trusler og udfordringer afløser gamle. Globaliseringen har knyttet

verden tættere sammen - økonomisk, politisk og kulturelt. Det har bidraget til vækst, der

har bragt millioner ud af fattigdom, men ladt andre tilbage. Det har bidraget til forstærkede

krav om demokrati og frihed, men også konflikter, massive klima-og miljøproblemer,

flygtningestrømme, ekstremisme og terrorisme.Regeringen mener, at alle mennesker har ret til at leve et liv i frihed fra frygt og fattigdom, og med frihed til at kunne ytre og udfolde sig. Det er derfor nødvendigt at føre en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik for at påvirke den verden, vi lever i. Vi skal fremme en mere fredelig og retfærdig verden i overensstemmelse med vore holdninger og værdier. Og vi skal fremme vore nationale interesser. Danmarks udenrigspolitik skal bidrage til en markant international indsats for grøn vækst og bæredygtig udvikling.Danmark skal fortsat tage ansvar og være en stærk og pålidelig partner i det internationale samarbejde. Det gælder i hele spektret fra udviklingsbistand til militære missioner. Men vi skal gøre det ansvarligt og ambitiøst. Derfor er der også behov for en politik, der bidrager til at styrke Europas rolle i verden og Danmarks rolle i Europa. Under det danske EU-formandskab vil vi yde vores bidrag til et styrket EU, der løser de problemer, som optager borgerne i hverdagen.

Annexe 10 : Informations récentes des caractéristiques du consommateur danois[pic 5]

Annexe 11 : Actualisation des données portant sur la Biofach

Danmark kåret som økoland

Den økologiske messe BioFach, som i disse dage afholdes i Nürnberg, har kåret Danmark til at være Årets Økologiske Land 2009. Udnævnelsen betyder, at næste års messe, som formodes at få 45.000 besøgende, vil have særligt fokus på dansk økologi.

"Vi har valgt Danmark, fordi Danmark har et af verdens førende økologiske markeder. Desuden er Danmark en stærk eksportpartner med internationalt anerkendte økologiske produkter. Vi er overbeviste om, at Danmark vil indtage en vigtig rolle på fremtidens økologiske marked, og vi glæder os til Danmark som Årets Økologiske Land 2009", siger udstillingsdirektør for BioFach, Udo Funke.

Messeledelsen har i udnævnelsen lagt særligt vægt på Økologisk Landsforenings succes med at samarbejde med økologiske virksomheder og detailhandlen om nye produkter. Direktør for Økologisk Landsforening, Paul Holmbeck, ser udnævnelsen som et gennembrud for dansk økologi.

"Det styrker Danmarks økologiske fødevaresektor og er verdens bedste udstillingsvindue for økologiske produkter", siger han.

"Årets Økologiske Land 2009 er en del af en større oprustning for dansk økologisk eksport i en periode, hvor det økologiske marked er i vækst på globalt plan. Den økologiske eksport bidrager til at udvikle den danske økologiske sektor, og det skaber plads til, at flere virksomheder og landmænd kan være med på den økologiske vækst".

Fremmer økologisk fødevareproduktion

Også fødevareminister Eva Kjer Hansen glæder sig over udnævnelsen.

"Vi har i Danmark længe været førende indenfor økologisk fødevareproduktion. Og det er en flot fjer hatten at vi nu bliver udnævnt til Årets Økologiske Land 2009. Det falder fint i tråd med, at vi samme år er vært ved klimatopmødet. Jeg tror det vækker opsigt, at Danmark også markerer sig på økologi", siger hun.

BioFach-messen i Nürnberg åbnede torsdag og varer til søndag den 24. februar. 110 lande deltager i messen, som har 2500 udstillere og 45.000 gæster fra hele verden.

Annexe

...

Télécharger :   txt (12.6 Kb)   pdf (60.9 Kb)   docx (18.2 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur Essays.club